تعمیر سنسور کولر گازی

خانه » تعمیر سنسور کولر گازی

[vc_row][vc_column][vc_column_text text_larger=”no”]

تعمیر سنسور کولرگازی

در مقاله با عنوان تعمیر سنسور کولرگازی امروز می خواهیم در رابطه با مشکلات ناشی از خرابی سنسور در سرویس کولرگازی با شما صحبت کنیم. در واحد داخلی که عامل انبساط آن لوله مویی است ۲عدد سنسور که می تواند از نوع P.T.CیاN.T.Cیا یک نوع نیمه هادی باشد استفاده شده است،که بیشتراز نوع مقاومت متغیر نگاتیو(N.T.C)با مقاومت اهمی در شرایط محیط ۲۵ درجه سانتی گراد می باشد.

۱)سنسور اتاق که دمای هوای برگشتی ازاتاق به اوپراتور رامی سنجند به صورت محیطی نصب میشود.

۲)سنسورلوله که درکنار اتصالات لوله های کناری اوپراتور می چسبد واتصال جداری رابرقرار می کند

ودرهنگام کمبود افت فشارودمای داخل که موجب برفک زدن اوپراتور می شود کمپرسورراخاموش می کند.

در واحدهای داخلی که عامل انبساط آنها شیرانبساط الکترونیکی می باشد سنسورسومی هم وجود دارد که دمای خروجی شیر انبساط را می سنجد.

۳)درواحدهای خارجی که برای سیستم سرمایش وگرمایش طراحی شده سنسوری وجود دارد که در زمستان در موقعی که واحد خارجی برفک زد وارد عمل می شود وموجب خاموشی شیربرقی ۴ راهه و

خاموشی فن اوپراتور واحد داخلی می شود اما کمپرسور خاموش نمی شود وبرای مدت کمی دوباره کولر به حالت سرمایش تانستانی برمیگردد تا برفک های واحد خارجی ذوب شود.

اما در تابستان این سنسور هنگامی که دمای کندانسور بالاتر رودکمپرسور راخاموش می کند.

۴)درمدل های بالاتربرای کنترل دورفن کندانسور از یک سنسورکه بر روی فن های کندانسور نصب می شود وبه صورت محیطی دمای هوای خارج را کنترل می کند.

تازمانی که هواگرم ترشد دورفن راسریع تر کند ویا برعکس مانند برخی ازنمونه های کولرهای اسپیلت سامسونگ واُجنرال

۵)دربرخی از مدل های سنسور دمای رانش و مکش هم وجود دارد.

 

سنسورفشاردرکولراسپیلت وکولرگازی

معمولاً در مدل های ۳۶ هزار به بالا کنترل کننده فشار درخط رانش و مکش نصب می شوند تادرزمانی که فشاردرخط رانش ازحد معمول بالاتر رفت کمپرسور راخاموش کند و در خط مکش کنترل کننده فشارکم تادرزمان کاهش فشارکمپرسورراخاموش کند.این نوع سنسورهای فشار از نوع کاتریجی بوده وقابل تنظیم نمی باشند

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

مقاله قبلی

سرویس کولرگازی شامل چیست ؟

مقاله بعدی

راهنمای سرویس داکت اسپلیت

شروع به تایپ کنید تا پست های مورد نظر خود را ببینید.