صدا و لرزش در کولرگازی

علت اصلی لرزش و صدا کولر گازی چیست و چه باید کرد؟

علت صدای کولر گازی وجود جسم خارجی داخل کندانسور شکستن تیغه های فن دستگاه هنکام نصب تراز نیست درست نبستن ...

مطالعه این مقاله